Студентські наукові гуртки

На базі циклової комісії з фундаментальних дисциплін  функціонує 2 студентські наукові гуртки:

  • Студентський науковий гурток з Історії держави і права створений, відповідно до рішення циклової комісії фундаментальних дисциплін Правничого коледжу  (протокол № 1 від 4 вересня  2017 р.).

Керівники гуртка :

  •  викладач Правничого коледжу І.Ю. Новосядло.
  • викладач Правничого коледжу, к.ю.н. Равлінко З.П.

Староста гуртка – студент (ПРК-13) Мельник Андрій

Студентський науковий гурток з Історії держави та права  утворений з метою сприяння та організації їх науково-дослідницькій діяльності.

Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, законності та гласності.

У роботі Гуртка можуть брати участь усі студенти (1 та 2 курсів) Правничого коледжу, яких цікавляться історико-правовими дослідженнями державно-правових явищ і бажають займатися науковою роботою.

  1. Студентський науковий гурток з конституційного права об’єднує студентів 1 та 2 курсів, яких цікавлять практичні й теоретичні питання конституційного права України та зарубіжних країн, поглиблене вивчення проблем конституціоналізму, оволодіння навичками роботи зі спеціальною літературою і мистецтвом правової аргументації. Активна діяльність у складі гуртка дає змогу ґрунтовно засвоїти конституційні основи організації державної влади, ознайомитись із актуальними питаннями проведення конституційної реформи та здійснення народовладдя в Україні.

Гурток налічує   23 студенти. Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців.

Керівник гуртка – викладач Ревер О.Ю.

Староста гуртка – студентка 1 курсу (ПРК – 12) Трач Марія.

Засідання в 1 семестрі проводяться 2 рази на місяць (середа, 5 пара, аудиторія 302).

Тематика, список членів  та положення про наукові гуртки  додаються.