Студенти Правничого коледжу зустрілись з патентним повіреним, керівником патентно-юридичної компанії «Черкашин та партнери» Валерієм Федоровичем Черкашином

22 листопада 2017 року відбулася зустріч студентів Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка з патентним повіреним, керівником патентно-юридичної компанії «Черкашин та партнери» Черкашином Валерієм Федоровичем.

Сьогодні законодавство всіх країн світу з метою якісного складання заявок на реєстрацію або патентування об’єктів інтелектуальної власності передбачає спеціальну категорію юриста в особі патентного повіреного. На практиці, патентний повірений є посередником між Заявником та Патентним відомством.

Як зазначив Валерій Федорович , на сьогоднішній день інноваційний розвиток економіки держави неможливий без активної творчої діяльності громадян, результатом якої є створення та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в усіх галузях науки і техніки, виробництва і суспільного життя. Патенти на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, свідоцтва на знаки для товарів і послуг, захист авторського права і суміжних прав як результат творчої діяльності є потужними інструментами сприяння економічному та культурному розвитку суспільства.

Під час зустрічі були розкриті особливості правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, порядок отримання правоохоронного документу на винахід, корисну модель в Україні, а також проаналізовано процедуру захисту прав винахідників на національному та міжнародному рівнях,
Наприкінці зустрічі Валерій Федорович побажав студентам постійно розвиватися та самовдосконалюватися, оскільки ці дві складові є необхідними для професійної реалізації молодого фахівця в житті суспільства.