Переведення до Правничого коледжу!

27.06.2016 | 13:56

Відповідно до Порядку розгляду заяв про поновлення та переведення з інших  вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка документи з питань  переведення до Правничого коледжу за нявності атестату  про повну загальну середню освіту та спеціальності “правознавство”приймаються приймальною комісією з 04 липня по 15 липня 2016 року.

Переведення студентів вищих навчальних закладів проводиться за дозволом ректора навчального закладу, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету.

Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

Для розгляду заяви про переведення у Правничий коледж  за нявності атестату  про повну загальну середню освіту та спеціальності “правознавство” необхідно подати такі документи:

Заяву на ім’я ректора вищого начального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.

Документ про рівень акредитації відповідного напряму(спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент.

Заяву на ім’я ректора Університету. У заяві потрібно вказати причини переведення і обов’язково зазначити, на яких умовах навчається студент (за оплату чи без оплати.

Залікову книжку (індивідуальний план).

Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).

Поштовий конверт.

Паспорт(копія).

Прийом документів проводиться за адресою:

м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113;

тел.255-39-65, 239-43-30, 050-207-80-09.