Яремко Зеновій Михайлович

Посада: професор циклової (предметної) комісії з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Є автором понад 350 наукових праць з напрямку «Фізико-хімія поверхневих явищ та дисперсних систем» і біля 50 наукових праць з напрямку «Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного урбанізованого середовища».

Курси

Публікації

 1. Hydrophobic interactions between polymethacrylic acid and sodium laureth sulfate in aqueous solutions (Russian journal of Physical Chemistry. – 2014. – Vol. 88, № 9. – P. 1510 – 1513, with co-auth.)
 2. Molecular interactions of sodium laureth sulfate with N–alkyl–1,3–pronandiamine in aqueous solutions based on potentiometric and photometric data (Russian journal of Physical Chemistry. – 2014. – Vol. 88, № 2. – P.246 – 249, with co-auth.)
 3. The effect of poly(methacrylic acid) on eleсtrosurface properties of titanium dioxide in aqueous suspensions (Colloid Journal. – 2013. – Vol. 75, № 6. – P. 698–705, with co-auth.)
 4. Adsorption of benzethonium chloride from aqueous solutions on dispersed adsorbents (Colloid journal. – 2013. – Vol.75, № 6. – P. 745– 750, with co-auth.)
 5. Hidration of ions and formation of crystalhydrates (Russian Journal of General Chemistry. – 2011. – Vol. 81, № 1. – P. 49–55, with co-auth.)
 6. Effects of surfactants and pH of medium on zeta potential and aggregation stability of titanium dioxide suspensions (Colloid Journal. – 2010. – Vol. 72, № 4. – P. 517 – 522, with co-auth.)
 7. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища (Комунальне господарство міст – 2015. –  № 120(1). – С. 95 – 98, із співавт.)
 8. Соціально-економічне підґрунтя формування мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці (Технополіс – 2014. –  № 10. – С. 36 – 37, із співавт.)
 9. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти (Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 6. – С.44 – 45, із співавт.)
 10. У ХХІ столітті праця – оздоровлювальна. (Технополіс . – 2013. – № 6. – С.66–67, із співавт.)
 11. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена (Охорона праці – 2013. – № 9. – С. 24–25, із співавт.)
 12. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність (Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 1. – С. 25–27, із співавт.)
 13. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих чинників (Охорона праці. – 2011. – № 5. – С. 40–41, із співавт.)

Біографія

Народився 1949 року в с. Баймаки Буського району Львівської області. З відзнакою закінчив хімічний факультет  Львівського державного університету імені Івана Франка у 1971 році за спеціальністю «Основні процеси хімічного виробництва і хімічна кібернетика». У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження стійкості малоконцентрованих високодисперсних суспензій», а в 1992 році – докторську дисертацію на тему «Агрегативні процеси у полімервмісних дисперсних системах». Вчене звання доцента присуджено по кафедрі радіоелектронного матеріалознавства у 1989 році, а професора по цій ж кафедрі – у 1996 році. З 1998 року завідує кафедрою безпеки життєдіяльності Львівського університету. Член Вченої ради Університету та вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Розклад