Сорока Галина Михайлівна

Наукові інтереси

Новітні тенденції у методиці викладання іноземної мови, формування професійних якостей у студентів через вивчення іноземної мови.

Курси

Публікації

 Автор наукових та навчальнoметодичних праць, серед яких:

  1. Сорока Г.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» – Львів, 2020. – 52с.
  2. Березюк О.А.,  Сорока Г.М Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-51с.
  3. Сорока Г.М., Березюк О.А.  Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та комерційна діяльність»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-54с.
  4. Сорока Г.М. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму  підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа». – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-84с.
  5. Березюк О.А, Синявська А.М., Сорока Г.М. Тестові та контрольні роботи для студентів І курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». / – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 38 с.
  6. Сорока Г.М., Горецька Х.В. Особливості перекладу рекламного тексту туристичного характеру.// Вісник Львівської комерційної академії. – Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2011

Біографія

Закінчила відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету   (кваліфікація «Філолог. Викладач англійської мови та літератури»).

Загальний педагогічний стаж: 22 роки

Стаж роботи в коледжі: 3 роки

 

Розклад