Ревер Олександра Юріївна

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють питання конституційно-правовий розвиток Республіки Польщі

Курси

Публікації

 • Ревер О. Еволюція змісту конституцій: польський досвід //Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство – 2009. Вип.489. – С. 31 – 27
 • «Закон про управління» (1791) – перша конституція Польщі// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.право – 2010. Вип.13. – С. 174 – 178
 • Конституційно-правовий розвиток Республіки Польщі і України (проблема порівняльного аналізу) // Проблеми державотворення і захисту прав людини: матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2010. – С. 116 – 117
 • Сутність конституційних цінностей як основа польсько-української співпраці в контексті європейської інтеграції України //300 років конституції гетьмана Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 256 – 259
 • Конституція Республіки Польщі 1997 року: загально-класифікаційна характеристика// Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2011. Вип.53. – С. 148 – 155
 • Мала» конституція Республіки Польщі (17 жовтня 1992 року)// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського Національного університету ім. І.Франка, 2011. – С.119 – 120
 • Конституція як відображення національної державно-правової доктрини (досвід Польщі)// Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Конституції України, 20-річчю незалежності України, 350-річчю ЛНУ та 70-річчю кафедри конституційного права. 3 червня 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2011. – С. 73 – 76
 • Стан та перспективи реформування судової системи Республіки Польщі// Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання): збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів ( 27 – 28) травня 2011 року). Харків: Права людини, 2011. – С. 166 – 167
 • Ревер О.Ю. Конституційне право України. Плани семінарських занять. – Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 20 – 145 с.
 • Ревер О.Ю. Конституційне право України. Практикум. – Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 20 – 175с.
 • Ревер О.Ю. Конституційне право України. Самостійна робота студента. – Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 20 – 43с.

Біографія

Народилася в с. Микитинці Косівського району Івано-Франківської області

ОСВІТА
1967 – 1977 – навчалася у Косівській СШ №1 Івано-Франківської області

1985 – 1990 – навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка

РОБОТА

1995 – 2004 – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім.І.Франка
2004 – даний час – викладач Правничого коледжу Львівського національного університету ім.І.Франка

Методичні матеріали

Розклад