Новосядло Ірина Юріївна

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, римське приватне право.

Курси

Публікації

Автор та співавтор 2 навчально-методичних посібників з «Історії держави і права України» та «Римського приватного права», 7 наукових публікацій, зокрема 3 статей та 4 тез доповідей конференцій. Зокрема:

  1. Novosiadlo I. Dobroczynność na przestrzeni wieków a bezpieczeństwo państwowe // (Nie) bezpieczeństwo – współczesne wymiary zjawiska: monografia. – Sandomierz, 2016. – S. 81-90.
  2. НовосядлоІ. Традиція доброчинності в Україні та сучасні тенденції розвитку законодавства про доброчинність: зб. наук. праць. – Ужгород, 2016. – С. 172-183.
  3. Новосядло І.Ю. Деякі штрихи до портрета професора Львівського університету Бориса Йосиповича Тищика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.
  4. Новосядло І. Основні тенденції у регулюванні шлюбно-сімейних відносин у кодифікаціях європейських держав  ХVІІІ-ХІХ ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні  : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 4-5 лютого 2009 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – C. 74-77.
  5. Новосядло І.  Становлення та розвиток методології  української історико-правової науки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні  : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – C. 73-76.
  6. Новосядло І.  Правові аспекти доброчинності  в Галичині у роки Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні  : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 4-5 лютого 2016 р.). Ч. І. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 89-91.
  7. Новосядло І. Організація доброчинної діяльності жіночих товариств у Галичині в сфері освіти жінок // // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні  : матеріали XХІІІ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2017 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.97-99.

Біографія

Народилася у м. Львові.

У 1993 р. закінчила середню школу № 42 м. Львова.

У 2000 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія України», присвоєно кваліфікацію «Історик. Викладач».

У 2006 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «юрист».

З 2002 р. розпочала педагогічну діяльність. Працювала на посаді викладача  Львівського техніко-економічного коледжу, асистента кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка (2008-2012 рр.).

З 2008 р. по даний час працює на посаді викладача Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2008 – 2015 рр. – голова циклової комісії з теорії та історії держави і права (з 2013 р. фундаментальних дисциплін) Правничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

2009-2010 рр. – завідувач навчально-виробничою практикою студентів Правничого коледжу.

У 2011 р. рішенням Атестаційної комісії ІІІ рівня при Головному управлінні освіти і науки Львівської облдержадміністрації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Працює над написанням  кандидатської дисертації на тему: «Правове регулювання доброчинності на західноукраїнських землях (ХVІІІ – початок ХХ ст.)».

Розклад