Кухар Валентина Миколаївна

Посада: доцент циклової (предметної) комісії з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: valentyna.kukchar@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

франкознавство, грушевськознавство, культурні процеси в українських теренах к. ХІХ – поч. ХХ ст., постмодерна культура.

Курси

Публікації

 1. Михайло Грушевський і український кооперативний рух // Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 лютого 2012 року. – Полтава: ПУЕТ, 2012.  – С. 43-47.
 2. Історія української культури. Тестові завдання для контролю знань студентів галузей знань: 0302 «Міжнародні відносини», 0304 «Право», 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. — 64 с. (Співавт.: Гелей С., Михальський Ю., Прокіп А.,  Кендус О., Клок В., Сова А.).
 3. Михайло Грушевський і український кооперативна ідея// Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: Матеріли конференції. 3-5 квітня 2012 р. – Львів, ЛКА, 2012. – С.58-60.
 4. Віра Свєнціцька – Стефан Таранушенко: карма, стигма, реабілітація // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності» 25-27 вересня 2013 р. – Львів, 2013. – С.612-617.
 5. Новий здобуток вивчення методології історичної науки (Богданишина О. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті роки ХІХ ст.-2—30-ті роки ХХ століття). Харків: вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 1910. – 480 с.)// Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. –  Вип.11. –  Львів, 2013. – С. 214-216.
 6. Тематичні плани Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка 1940 р. і 2006 р. про І. Франка та радикальну партію // Музеї Львова: історія, колекції, люди. – Матеріали науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2012 р. – Львів, 2013.- С. 215-223.( у співавторстві з В.Чернієнко).
 7. Іван Франко та Русько-Українська радикальна партія у проекції тематичних планів Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка1940 і 2006 р. // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. –  Вип. 13. – Львів, 2013. – С.249 -256.(у співавторстві з В.Чернієнко).
 8. Іван Франко і проблеми теорії літератури // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. –  Вип. 13. – Львів, 2013. – С.258-261.
 9. Постать генеалогічної когорти Косачів-Драгоманових: Іван Труш // Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури: науковий збірник: матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференції в с. Колодяжне на Волині, 26-27 червня 2014 р. Луцьк, 2014. – С.70-74.
 10. Іван Труш: до історії вироблення творчого почерку // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. –  Вип.12. –  Львів, 2014. – С. 81-86.
 11. «Станіславівська трійця»:  оригінальний феномен постмодерної української культури // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:  Матеріали конференції 12-13 травня 2015 р. – Львів, 2015. –  С. 165-166.
 12. «Станіславівська трійця»: самобутній феномен постмодерної української культури // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму. Львів, 2015. – С.218-223.
 13. Історія української культури: Методичні вказівки та завдання для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». – Львів, 2015. – 25 с. ( у співавторстві з А.О.Совою та О.І.  Сурмач).
 14. До питання про формування кола зацікавленостей П. Карманського // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. –  Вип.13. –  Львів, 2015. – С. 2016-221.
 15. Отто Ейхельман // Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Львів, 2016.
 16. Роман Якобсон // Соціологія: терміни, поняття, персоналії . Львів, 2016.
 17. Сергій Подолинський // Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Львів, 2016.
 18. Проекція етнічної маргіналізації у прозовому творі М.Грушевського «Унтер-офіцер Трохим Скавучак» // Збірник матеріалів Археологія і фортифікації України.VІ Міжнародна науково-практична конференція Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвячена 150-й річниці від дня народження М.С.Грушевського (1866-1934). Кам’янець-Подільський, 2016.С.24-28.

 

Біографія

1984-1989 навчалася на історичному факультеті Львівського університету ім. І.Франка.

1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадсько-політична діяльність М.С. Грушевського (1894-1914 рр.)»

1999-2015 рр. працювала спочатку –  асистентом, а пізніше – доцентом Львівської комерційної академії.

З 2016 р. працює викладачем Правничого коледжу при ЛНУ ім. Франка.

Розклад