Когут Валентина Миколаївна

Наукові інтереси

  • Цивільне право України,
  • Адміністративне право України.

Курси

Публікації

1. Стан наукової розробки і розуміння проблеми використання електронних засобів інформації у вітчизняному та зарубіжному законодавстві : Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської наук.-практ. конф., Актуальні питання юридичної науки, Міжрегіональна академія управління персоналом Львівський інститут. – Львів, 2015. – 236 с.
2. Про використання електронних засобів інформації у вітчизняному та зарубіжному законодавстві / Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – №813. – 368 с.
3. Про різновиди засобів інформації та їх застосування у провадженні в справах про адміністративні правопорушення / Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, 29 січня 2016 року, Львів. – 271 с.
4. Різновиди засобів інформації та їх застосування у провадженні в справах про адміністративні правопорушення / Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – №837. – 527 с.
5. Про забезпечення суб’єктів електронною інформацією в справах про адміністративні правопорушення / Адміністративне право і процес. – №2(16), Київ, 2016. – 210 с.
6. Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі», 16-17 грудня 2016 р., Харків. – 131 с.
7. Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства : Збарник наукових праць, Вісник національного університету «Львівська політехніка»; голова редакційно-видавничої ради – д-р екон. наук, професор Н. І. Чухрай, Львів. – №861. – 2017. – 580 с.
8. Інститут реєстрації електронної інформації в справах про адміністративні правопорушення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування національного та міжнародного права:перспективи та пріоритети», 20-21 січня 2017 р., Одеса. – 111 с.
9. Державні послуги в наданні електронної інформації учасникам провадження в справах про адміністративні правопорушення / Право і суспільство:навч. журн. – Дніпро. – 2017. – №1. – 291 с.

Біографія

Дата і місце народження.

Народилася 05.09.1980 р. у м. Луцьку Волинської області.

Освіта.

Закінчила з відзнакою у 2002 році Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію «юрист», спеціальність “Правознавство”.

У 2017 році вступила до Аспірантури Львівського державного університету внутрішніх справ.

Трудова діяльність.

З 16.12.2016 р. – по теперішній час – начальник відділу співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації.

Працюю над написанням дисертаційного дослідження на тему: «Використання електронних засобів інформації у провадженні в справах про адміністративні правопорушення», науковий керівник д.ю.н. проф. Остапенко О.І.

23 жовтня 2015 року – 22.09.2016 р. – помічник судді- секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Львівської області.

12 січня 2014 року – 8 червня 2014 року – головний спеціаліст Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

З серпня 2002 року по 12 січня 2014 року – помічник судді, начальник відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ в Апеляційному суді Львівської області.

Захоплення.

Література, туризм, міжнародні відносини, проектний менеджмент.

Розклад