Трудове право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Брийовська І. Б.ПРК-21с, ПРК-22с
432Брийовська І. Б.ПРК-21с, ПРК-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПРК-21сБрийовська І. Б.
ПРК-22сБрийовська І. Б.
ПРК-23сБрийовська І. Б.
ПРК-24сБрийовська І. Б.
432ПРК-21сБрийовська І. Б.
ПРК-22сБрийовська І. Б.
ПРК-23сБрийовська І. Б.
ПРК-24сБрийовська І. Б.

Опис курсу

Мета Ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських  занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства у сфері трудового права.

Завдання сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни; виховання високого рівня правосвідомості.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: положення трудового законодавства.

вміти: оформити укладення, зміну та припинення трудових правовідносин, складати процесуальні документи тощо.

 

Рекомендована література

Законодавство:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
 5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 6. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №32. – Ст.341.
 8. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 9. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст.440.
 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
 11. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
 12. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.
 13. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 02.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – Ст.140.
 14. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57
 15. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст.793.
 16. Закон України “Про державну службу”. від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.
 17. Дисциплінарний статут прокуратури України, затв. Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.
 18. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 294.
 19. Статут про дисципліну працівників зв’язку, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. // ЗП України. – 1996. – №15.
 20. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1993р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №4-5. – Ст.71.
 21. Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
 22. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10. – Ст. 2.
 23. Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.
 24. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 25. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.
 26. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.
 27. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.
 28. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р., у редакції Закону України від 23.03.2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167; Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 217.
 29. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

 

Допоміжна

 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11.
 2. Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64.
 3. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // Право України. – 1996. – № 5-6. – С. 26.
 4. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2. – С. 66.
 5. Бару М., Гончарова Г. Перебудова і деякі питання трудового права // Радянське право. – 1988. – №2.
 6. Бару М., Гончарова Г. Чи ефективні сьогодні засоби боротьби з незакон­ними звільненнями? // Радянське право. – 1990. – №9.
 7. Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки) // Право України. – 2001. – № 10. – С.40.
 8. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. — К., 2000.
 9. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – №9.
 10. Венедиктов В. Про концепцію нового трудового кодексу // Право України. – 1992. – № 8. – С. 3.
 11. Венедиктов В. Проблеми відповідальності у трудовому праві: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – К., 1999.
 12. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Право України. – 1992. – №12. – С.82.
 13. Венедиктов В.С., Венедиктова В.М. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины. Учеб. пособие. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1998. – 51 с.
 14. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56.
 15. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України. – 1998. – № 6. – С. 51.
 16. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країни Європи // Право України. – 1999. – № 10. – С.90.
 17. Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прийом на работу, переводы и увольнение рабочих и служащих. – М., 1976.
 18. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. – № 9. – С.43.
 19. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6. – С.31.
 20. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.
 21. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 22. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34.
 23. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право України. – 1999. – № 10. – С. 41.
 24. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.
 25. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. – № 2. – С.103.
 26. Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: Вопросы теории. — М., 1978.
 27. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.
 28. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. – 1998. – №6. – С. 54.
 29. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. – № 3. – С. 41.
 30. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. – Львов: 1977.
 31. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. – 1989. – №5.
 32. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. – 1999. – № 11. – С.97.
 33. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.
 34. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. – М. 1986.
 35. Медведев О., Отырба Л. Увольнение в связи с совершением аморального проступка // Советская юстиция. – 1989. – №8.
 36. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.
 37. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.
 38. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю  // Право України. – 1996. – № 9.
 39. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214с.
 40. Поляков Б. Міркування про шляхи вдосконалення трудового законодавства // Право України. – 1992. – № 3. – С. 22.
 41. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання // Радянське право. – 1990. – №10.
 42. Поляков Б. Трудовая дисциплина в кооперативах // Хозяйство и право. – 1991. – №8.
 43. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.
 44. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3. – С.30.
 45. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.
 46. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. — М., 1979.
 47. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С.25.
 48. Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81.
 49. Процевський О. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1996. – № 9-10. – С. 28.
 50. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.
 51. Симорот З.К., Мацюк А.Р., Монастырский Е.А., Данченко Н.И. Применение законодательства, регулирующего дисциплину труда рабочих и служащих. – К, 1980.
 52. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1. – С. 59.
 53. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.
 54. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 55. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 56. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 57. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях // Государство и право. – 1994. – №1.
 58. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М, 1990.
 59. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С.46.
 60. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003.
 61. Трудове право України: підруч. (для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.); за ред. П. Д. Пилипенка. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2010. – 536 с.
 62. Фатуев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе администрации в новых условиях / в кн.: Трудовое право в жизни человека. – М, 1991.
 63. Хохрякова О.С. Отпуска рабочих и служащих. – М. 1983.
 64. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об от пусках // Советское государство и право. – 1991. – №5.
 65. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С.123.
 66. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) // Право України. – 1999. – № 9. – С.13.
 67. Шариков Л. Каким быть отпуску // Социалистическая законность. – 1988. – №1.
 68. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України // Право України. – 2002. – № 6. – С.82-84.
 69. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. – 2001. – № 12. – С.102.
 70. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.
 71. Ярхо А.В. Отпуска рабочих и служащих. – М, 1982.

 

Інформаційні ресурси:

 1. http://zakon.rada.gov.ua
 2. http://zakon.nau.ua/
 3. http://www.kmu.gov.ua
 4. http://www.org.ua
 5. http://president.gov.ua
 6. http://minregionbud.gov.ua
 7. http://reyestr.court.gov.ua/

 

Матеріали

Практикум Трудове право України

Завдання для самостійної роботи

Індивідуальне навчально – дослідне завдання

методичні рекомендації до написання курсових робіт

плани практичних занять