Право соціального забезпечення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Палієнко Х. В.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ПРК-31cПалієнко Х. В.
ПРК-32сПалієнко Х. В.
ПРК-33сПалієнко Х. В.
ПРК-34сПалієнко Х. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни є норми Конституції України, Основ законодавства України про охорону загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки у даній сфері.

Зміст

Правові механізми регулювання відносин права соціального забезпечення; суб’єкти цих відносин та їх правовий статус; підстави виникнення, зміни та припинення соціально забезпечувальних правовідносин, способи забезпечення їх існування; правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування; порядок і умови надання різних видів соціального забезпечення; порядок вирішення спорів, що виникають між суб’єктами права соціального забезпечення; міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення.

Результати навчання:

  • знати:

–  правові механізми регулювання відносин права соціального забезпечення;

–  суб’єктів цих відносин та їх правовий статус;

–  підстави виникнення, зміни та припинення соціально забезпечувальних правовідносин, способи забезпечення їх існування;

–  правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування;

–  порядок і умови надання різних видів соціального забезпечення;

–  порядок вирішення спорів, що виникають між суб’єктами права соціального забезпечення;

–  міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення.

  • вміти:

–  визначати галузеву приналежність відносин у сфері соціального забезпечення;

–  тлумачити чинне законодавство, яке передбачає правове регулювання окремих видів соціального забезпечення та соціальний захист окремих категорій громадян;

–  застосовувати чинне законодавство;

–  визначати розміри пенсій та допомоги;

–  розробляти проекти документів, необхідних для призначення окремих видів соціального забезпечення.