Основи права Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ПРК-31c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ПРК-31c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом даної дисципліни є вивчення теоретичних проблем права Європейського Союзу, дослідження окремих його галузей: права економічної інтеграції, права внутрішнього рину Європейського Союзу, права зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Зміст

Структура навчальної дисципліни «Основи права Європейського Союзу» складається із Загальної та Особливої частини, в яких розкриваються як теоретичні основи функціонування та розвитку права Європейського Союзу так і його специфіка та особливості. У свою чергу, вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

Мета вивчення курсу «Основи права Європейського Союзу» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування правової системи Європейського Союзу, якій немає аналогів в світі з огляду та вивчення досвіду їх практичного застосування в європейських державах у сфері створенні єдиного ринку, правового і соціального орієнтованого суспільства.

Вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

 

Результати навчання:

  • знати:

– основні засади правового регулювання європейської інтеграції;

– методи дослідження права Європейського Союзу;

– загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;

– специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн;

– механізм прийняття рішень в рамках Європейського Союзу;

– систему та повноваження органів Європейського Союзу;

– правові засади зовнішньої політики Європейського Союзу;

– договірний та інституційний механізми регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом.

  •      вміти:

– застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з Європейським Союзом;

– аналізувати джерела права Європейським Союзом;

– оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Європейським Союзом;

– орієнтуватися в літературі за фахом