Основи інформатики та ОТ

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
34Сеник В. А.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПРК-21сСеник В. А.
ПРК-22сСеник В. А.

Опис курсу

Курс є базовим для підготовки студентів Правничого коледжу в галузі комп’ютерних наук. Викладання курсу має на меті сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглядаються різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

В курсі викладено загальні принципи організації та функціонування комп’ютера, основи операційної системи Windows, файлової системи компютера, принципи організації та використання локальних комп’ютерних мереж. Детально розглянуто використання стандарт­них і програм ОС Windows, програм пакету Microsoft Office.

Курс викладається впродовж другого семестру. Лекції дають необхідні початкові знання з предмету. Повне вивчення відбувається під час виконання завдань лабораторного практикуму. Кожна лабораторна робота має мету, завдання, теоретичні відомості, опис послідовності виконання, завдання для самостійної роботи. У результаті студент отримує теоретичні знання і практичні навики, потрібні для повсякденної роботи в офісі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: влаштування файлової системи комп’ютера, засади взаємодії з графічним ін­терфейсом ОС Windows, правила використання та моживості стандартних і офісних програм.

вміти: знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера, створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи, досконало використовувати можливості офісних програм.

Рекомендована література

  1. Костів О. В., Ярошко С. А. Вступ до інформатики. Тексти лецій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 142 с.
  2. Гудзь Р., Коркуна О., Ярошко С. Застосування операційної системи WINDOWS. Тексти лекцій. Серія ТЛ № 6/ Львів, ЛДУ, 1997. – 40 с.
  3. Гудзь Р., Клакович Л. Раціональне використання Microsoft Excel. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002 – 60 с.
  4. Меженний О.О. Microsoft Windows XP. Стислий курс. – Вильямс/Діалектика, 2004 – 224 с.
  5. Меженний О. О. Microsoft Word 2003. Стислий курс. – Вільямс/Диалектика, 2004 – 208 с.
  6. Курбатова К. А. Microsoft Excel 2003. Стислий курс. – Вільямс/Диалектика, 2004 – 288 с.

 

Матеріали

Контрольна робота заочне

Питання для самостійної роботи студентів ОІ

Лабораторні роботи  Основи Інформатики