Міжнародне публічне право

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Кахнич В. С.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ПРК-31cКахнич В. С.
ПРК-32сФедоренко М. С.
ПРК-33сФедоренко М. С.
ПРК-34сКахнич В. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення міжнародного публічного права є загальні положення, джерела, основні принципи та особливості сучасного міжнародного права, особливості співвідношення міжнародного і національного права; міжнародно-правовий статус держави та індивіда; права міжнародних організацій, дипломатичного і консульського права, права міжнародної безпеки та міжнародного екологічного права.

Зміст

Основні поняття і загальні інститути міжнародного права. Поняття, розвиток і суб’єкти міжнародного права. Норми, джерела і основні принципи міжнародного права. Реалізація норм і відповідальність у міжнародному праві. Право міжнародних договорів і зовнішніх відносин. Право міжнародних організацій. Міжнародне гуманітарне право. Правова допомога. Міжнародне кримінальне право. Право міжнародної безпеки. Збройні конфлікти і міжнародне право. Територія і одне право. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне і космічне право. Міжнародне екологічне право.

Дисципліна тісно пов’язана з дисциплінами “Конституційне право України”, “Державне право зарубіжних країн”, “Кримінальне право” та “Цивільне право”.

 

Результати навчання:

  • знати:

– поняття та систему міжнародного публічного права;

– основні принципи та джерела міжнародного публічного права;

– поняття міжнародної відповідальності і міжнародних санкцій;

– право міжнародних договорів;

– право міжнародних організацій;

– право зовнішніх зносин.

  • вміти:

аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних відносин;

– аналізувати причини та умови виникнення міжнародних спорів, конфліктів, війн;

– аналізувати зміст міжнародних договорів.

Рекомендована література

Практикум Міжнародне публічне право

Запитання на модуль 2020 Стаціонар Міжнародне публічне право