Логіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336доцент Коваль А. Ф.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПРК-21сдоцент Федик С. Є.
ПРК-22сдоцент Федик С. Є.
ПРК-23сдоцент Федик С. Є.
ПРК-24сдоцент Федик С. Є.

Опис курсу

Мета дисципліни. Вивчення науки логіки передбачає ознайомлення студентів з логічною теорією мислення і оволодіння навичками логічного аналізу категоріального апарату, здобутого у процесі формування правового знання та інтерпретації формалізованої мови науки логіки в сфері права; виявлення логічних помилок в міркуваннях з юридичним змістом; виведення правового знання; доведення правових приписів на істинність або спростування на хибність.

Методика викладання дисципліни ”Логіка” в правничому коледжі передбачає ознайомлення з теорією та практикою використання методології традиційної та сучасної символічної логік (класичної і некласичної) для розв’язку правознавчої проблематики.

 

Завдання викладання дисципліни ”Логіка” полягає у тому, щоб:

1) ознайомити студентів, які навчаються в правничому коледжі, із теоретичними основами логіки як філософської науки про процедуру правильного, аналітичного, критичного мислення; способами його організації та законами, дотримання котрих забезпечує формальну правильність здійснення інтелектуальних операцій і є умовою їх практичної ефективності;

2) на понятійному рівні розкрити студентам тенденції історичного розвитку логіки як галузі філософського та науково-методологічного знання;

3) навчити студентів, які навчаються в правничому коледжі, практичним навичкам формування логічної культури мислення; критичного аналізу юридичних текстів; побудови нормованих повідомлень; освоєння прийомів формування логічної аргументації при проведенні судових дебатів.

Рекомендована література

1.     Карамишева Н.В. Логіка. Підручник для студентів-правників. – Львів, 2000.

2.     Карамишева Н.В. Логічний аналіз систем правового знання та їх застосування. Спецкурс для студентів юридичного факультету. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 2004.

3.     Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів юридичного факультету: – Львів: Паїс, 2000.

4.     Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

5.     Жоль К.К. Логика для юристов: Учеб. пособие. – М., 2004.

6.     Ивин А.А. Логика для юристов: Учеб. пособие. – М., 2004.

7.     Ивлев Ю.В. Логика для юристов. – М., 2000.

8.     Конверський А.Є. Логіка для юристів. – К., 2004.

9.     Хоменко І.В. Логіка – юристам. – Київ: Четверта хвиля, 1997.

10.   Щербина О.Ю. Логіка для юристів. – Київ: Юридична думка, 2004

Допоміжна ЛІТЕРАТУРА

1.     Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях. – Соч. в 4 т., – Т. 2. – М.: Мысль, 1978.

2.     Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. – М.: Прогресс, 1981.

3.     Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989.

4.     Жеребкин В. Логический анализ понятий права. – К.: Вища освіта, 1976.

5.     Ивин А.А. Логика норм. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1973.

6.     Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. – М.: Прогресс, 1987.

7.     Логические и математические методы в правовой теории и практике. – Л., 1989.

8.     Логический словарь ”Дефорт” – Москва: Мысль, 2004.

9.     Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. – М.: Юрид. лит-ра, 1978.

1.     Карамишева Н.В. Логіка. Підручник для студентів-правників. – Львів, 2000.

2.     Карамишева Н.В. Логічний аналіз систем правового знання та їх застосування. Спецкурс для студентів юридичного факультету. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 2004.

3.     Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів юридичного факультету: – Львів: Паїс, 2000.

4.     Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

5.     Жоль К.К. Логика для юристов: Учеб. пособие. – М., 2004.

6.     Ивин А.А. Логика для юристов: Учеб. пособие. – М., 2004.

7.     Ивлев Ю.В. Логика для юристов. – М., 2000.

8.     Конверський А.Є. Логіка для юристів. – К., 2004.

9.     Хоменко І.В. Логіка – юристам. – Київ: Четверта хвиля, 1997.

10.   Щербина О.Ю. Логіка для юристів. – Київ: Юридична думка, 2004

Допоміжна ЛІТЕРАТУРА

1.     Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях. – Соч. в 4 т., – Т. 2. – М.: Мысль, 1978.

2.     Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. – М.: Прогресс, 1981.

3.     Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989.

4.     Жеребкин В. Логический анализ понятий права. – К.: Вища освіта, 1976.

5.     Ивин А.А. Логика норм. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1973.

6.     Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. – М.: Прогресс, 1987.

7.     Логические и математические методы в правовой теории и практике. – Л., 1989.

8.     Логический словарь ”Дефорт” – Москва: Мысль, 2004.

9.     Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. – М.: Юрид. лит-ра, 1978.

Матеріали