Історія держави і права України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
154ПРК-11с, ПРК-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПРК-11с
ПРК-12с

Опис курсу

Анотація  навчальної дисципліни: Історія держави і права України є фундаментально дисципліною, яка вивчає становлення та розвиток українського права, української державності, формування та генези органів державної влади, судових органів та правових інститутів. Набуті знання формують цілісне розуміння правового минулого українського народу та утверджують основні засади, принципи і цінності, вироблені українським народом протягом своєї тисячолітньої історії.

Результати навчання:

  • знати:
  • етапи становлення української державності;
  • етапи становлення українського права;
  • джерела кодифікації, еволюції галузей українського права на усіх етапах історичного розвитку;
  • закономірності та характерні особливості історичного розвитку систем органів державної влади, центрального, місцевого управління та суду;

 

  • вміти:
  • із застосуванням засвоєного матеріалу розв’язувати конкретні життєві випадки (казуси);
  • застосовувати отримані знання, уміння та навички при виконанні індивідуальних завдань;
  • аналізувати джерела українського права;
  • на основі історичко-правових знань вдосконалювати національну свідомість, правову культур, розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства.

Матеріали

Питання на іспит (усна частина) Історія держави і права України

Питання на іспит (тести) Історія держави і права України