Іноземна мова

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Залік
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПРК-11сКупецька О. І.
ПРК-12сКупецька О. І.
234ПРК-11сКупецька О. І.
ПРК-12сКупецька О. І.
372ПРК-21сСорока Г. М.
ПРК-22сСорока Г. М.
ПРК-23сСорока Г. М.
ПРК-24сСорока Г. М.
468ПРК-21с
ПРК-22с
ПРК-23с
ПРК-24с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є вдосконалення вмінь та навичок розмовної мови повсякденного вжитку.

В процесі  вивчення іноземної мови студенти повинні засвоїти лексико-граматичний матеріал, вміти спілкуватися на професійні та побутові теми, виконувати двосторонній переклад.

Зміст

Корективно-повторювальний курс; біографія, сім’я, розклад дня ВНЗ; політична карта світу.

Викладання дисципліни базується на удосконаленні вмінь та навичок володіння іноземною мовою, отриманих слухачами під час вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі.

 

Результати навчання:

 • знати:

¾ фонетичні норми англійської мови;

¾  властивості слова і словотвір;

¾  лексичний мінімум;

¾  граматичний матеріал в обсягах передбачених програмою.

 • вміти:

¾ артикулювати англійські звуки;

¾  практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та тематики передбачених програмою;

¾ працювати з різними типами словників;

¾  теоретично і практично володіти запланованим граматичним матеріалом;

¾  висловлювати свою думку та отримувати інформацію у співрозмовника;

¾  написати резюме, приватний та офіційний лист, твір відповідно до тематики курсу

Рекомендована література

Базова  література

 1. Mysyk L., Artsyshevs’ka A. Have a Rest with Detectives in English. Upper-Intermediate Level (for Group A Students). Посібник для аналітичного читання. Львів: Світ, 2008.
 2. Gillian D. Brown, Sally Rice Professional English in Use “Law” Cambridge University Press 2009.
 3. Richard C. Wydick. Plain English for Lawyers. Durham, North Carolina, 1998.
 4. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith-J. D. Carrer Paths “LAW” Express Publishing, 2011.
 5. Каушанська В.Л. та ін. English Grammar та English Exercise Book. Санкт-Петербург, 2003.
 6. Мисик Л.В. Англійська мова для студентів юридичного факультету. Ч. II -Київ, 1999.
 7. Мисик Л.В., Арцишевська А.Л. та ін. Англійська мова Комунікативний аспект.-  Львів: Вид-во “Світ”, 2010 – 432 с.
 8. Мисик Л.В., Козолуп М.С., Лопатниченко С.Є. Англійська мова для студентів юридичного факультету. Ч. І – Київ, 1999.

Фахові словники та довідники

 1. BBC English Dictionary//London, 1993- 598 p.
 2. Black Henry C Black’s Law Dictionary // West Publishing Corp. – USA 1998 -1957 p.
 3. Garner D. A Dictionary of Modern Legal Usage / Oxford, 1991.
 4. The New Encyclopedia Britannica in 30 volumes.
 5. Борисенко I.I. Українсько-англійський юридичний словник // Київ: Юрінком Інтер. -, 2007. – 630 с.
 6. Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології // Юрінком Інтер. – Київ, 1999 – 525 с.
 7. Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології. Трудове право та право соціального забезпечення // Київ: Видавничий дім ЛнЮре”, 2005. – 300 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до контрольних завдань студентами заочної форми навчання

Плани практичних занять з  предмету Іноземна мова  (англійська)

Самостійна робота