Фізичне виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Немає
3Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с
268ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с
372ПРК-21с
ПРК-22с
ПРК-23с
ПРК-24с

Опис курсу

Мета: фізичне виховання має своє метою зміцнення здоров’я студентів, удосконалення фізичного розвитку статури, формування головних життєво важливих фізичних і психологічних якостей, рухливих навичок, вольових здібностей засобами базової і прикладної гімнастики.

Завдання: 

 1. Формування загальнолюдських  цінностей та важливості фізичної культури у розвитку особистості.
 2. Формування у студентів здатності до виконання контрольних тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.
 3. Зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та формування навичок здорового способу життя.
 4. Оволодіння руховими навичками, розвиток фізичних якостей для повноцінної життєдіяльності та виконання професійних обов’язків.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 

 1. Основи здорового способу життя та впливу фізичного виховання на вдосконалення форм і функцій організму людини.
 2. Основи методики використання найбільш ефективних засобів та напрямків раціональної рухливої активності.
 3. Важливі вимоги до оздоровлення організму.
 4. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
 5. Комплекси спеціальних вправ оздоровлення та розвитку фізичних якостей.
 6. Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини.
 7. Спортивні досягнення українських та інших видатних  спортсменів на міжнародній арені.
 8. Правила суддівства та техніки безпеки при виконанні фізичних вправ та участі у змаганнях.

вміти:

 1. Застосовувати на практиці найбільш ефективні методи, засоби та фізичні вправи, регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухливої активності.
 2. Технічно правильно виконувати фізичні вправи з різних видів спорту, зокрема: легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, волейболу, футболу, бадмінтону, настільного тенісу, силових видів спорту, танцювальної аеробіки, оздоровчої гімнастики з елементами шейпінгу, шахів, плавання.
 3. Методично грамотно складати комплекси фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання під час проведення самостійних занять.
 4. Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять фізичними вправами та об’єм навантаження під час виконання фізичних вправ.
 5. Організувати і проводити самостійні заняття фізичними вправами в режимі дня та у вихідні дні.