Фінансове право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Стасишин А. В.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ПРК-31cКогут В. М.
ПРК-32сКруглякова В. В.
ПРК-33сКруглякова В. В.
ПРК-34сКруглякова В. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Предметом вивчення дисципліни є загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правове положення суб’єктів фінансової діяльності, основні форми та категорії бюджетного права, бюджетної системи та бюджетного процесу, правові основи оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні, норми, що характеризують банківську діяльність, валютне регулювання та грошовий обіг.
Зміст
Фінансова діяльність держави і фінансове право. Фінансово-правові норми, правовідносини фінансовий контроль в Україні. Бюджет і бюджетне право. Загальна характеристика правового регулювання державних доходів. Податкове право. Неподаткові доходи. Державне майнове і особисте страхування в Україні. Правовий режим і особливості фінансування окремих галузей народного господарства. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Основи валютного законодавства України.

Результати навчання:
• знати:
– предмет, метод, зміст основних категоріальних понять фінансового права;
– стадії бюджетного процесу в Україні;
– правове регулювання податкової системи України;
– правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних цільових фондів.
• вміти:
– відповідати на основні теоретичні запитання теми;
– аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
– знати відповіді на контрольні запитання до теми;
– давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття;
– правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес;
– аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій та валютній сферах.

Матеріали

Програма з дисципліни Фінансове право

Робоча програма з дисципліни Фінансове право