Галузь знань та спеціальність

Освітній рівень – Молодший спеціаліст

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право (денне навчання)

081 Право (заочне навчання)