Переведення студентів з інших навчальних закладів

Відповідно до Порядку розгляду заяв про поновлення та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка документи з питань  переведення до Правничого коледжу за нявності атестата  про повну загальну середню освіту та спеціальності “правоприймаються приймальною комісією

Переведення студентів вищих навчальних закладів проводиться за дозволом ректора навчального закладу, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету.

Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

Для розгляду заяви про переведення у Правничий коледж  за нявності атестату  про повну загальну середню освіту та спеціальності

право необхідно подати такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора вищого начального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
  • Документ про рівень акредитації відповідного напряму(спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент.
  • Заяву на ім’я ректора Університету. У заяві потрібно вказати причини переведення і обов’язково зазначити, на яких умовах навчається студент (за оплату чи без оплати.
  • Залікову книжку (індивідуальний план).
  • Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
  • Поштовий конверт.
  • Паспорт(копія).

Прийом документів проводиться за адресою:

м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113;

тел.255-39-65, 239-43-30, 050-207-80-09.