Практика

Наказ про проходження практики студентами 2 курсу  2018-2019

Щоденник практики