Освітній рівень

Правничий коледж готує молодших спеціалістів зі спеціальності:

Після закінчення нашого навчального закладу випускник зможе:

Усі випускники Правничого коледжу матимуть можливість продовжити навчання для здобуття наступного – першого бакалаврського освітнього рівня вищої освіти на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. При чому, згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом, тобто самим Університетом.

З урахуванням положень ч.ч. 1 та 9 ст. 44 Закону України „Про вищу освіту” прийом випускників Правничого коледжу на основі ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра на юридичному факультеті Університету здійснюватиметься на конкурсних засадах, однак, без необхідності проведення вступних випробувань. Законом передбачено проведення вступних випробувань лише під час вступу на споріднену чи іншу спеціальність. У випускників Правничого коледжу спеціальність є тією ж, що й у студентів юридичного факультету Університету – 081 «Право».

Відповідно до ч.1 ст. 19 Закону України „Про державну службу” від 10 грудня 2015 року право на державну службу для посад категорії «В» мають громадяни України, яким присвоєно ступінь вищої освіти молодшого бакалавра. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В» за спеціальністю «Право» повинна відповідати двом загальним вимогам: наявність вищої юридичної освіти ступеня молодшого бакалавра і вільне володіння державною мовою.

 

Випускники можуть обіймати посади:

З урахуванням положень закону до посад державної служби категорії «В» можуть належати некерівні (інші) працівники структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Випускники Правничого коледжу після завершення навчання у ньому, мають перспективи працевлаштування, серед інших, на таких посадах: працівників органів юстиції, державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державних виконавців, працівників пенітенціарної служби, працівників РАЦСу, арбітражних керуючих (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), працівників спеціалізованих установ із надання безоплатної правової допомоги, працівників органів місцевого самоврядування, працівників юридичних осіб приватного права тощо.