Історія

prk

Правничий коледж

 

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів” на базі ліквідованого Львівського технікуму промислової автоматики.

Наказом Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року № 218 визначено правовий статус новоствореного навчального підрозділу: Правничий коледж існує без прав юридичної особи – структурний підрозділ Львівського національного університету імені Івана Франка.

Згідно з наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 червня 1997 року № 738 з 1997/1998 навчального року в Університеті відкрито Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.

8 жовтня 2015 року прийнято в експлуатацію, реконструйований та пристосований під навчальний, окремий корпус Правничого коледжу на вул. Дорошенка, 33 у м. Львові. Розмір навчальних площ та кількість аудиторій дають можливість повністю забезпечити навчальний процес для студентів коледжу у межах одного приміщення, без необхідності залучення інших корпусів Університету. У приміщенні Правничого коледжу є дві комп’ютерні лабораторії, оснащені доступом до мережі Інтернет. Працює WI-FI мережа.

21 жовтня 2015 року відомості про Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з присвоєнням статусу відокремленого структкрного підрозділу юридичної особи (№ 1 415 103 0034 002417).

У коледжі провадиться освітній процес із підготовки фахівців галузі знань «право» (шифр 08) спеціальності «право» (код 081). Збережено загальну кількість годин та відповідні форми контролю знань (іспит, залік, курсова робота) з усіх навчальних дисциплін, які вивчають студенти юридичного факультету Університету.

Форми навчання в коледжі – денна (бюджетна та платна) і заочна (бюджетна та платна). Нормативний строк навчання на них визначається навчальним планом, зміст якого узгоджено із навчальним планом юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Випускники отримують диплом про здобуття початкового ступеня вищої освіти зі спеціальності «право» (код 081). Диплом дає змогу працювати на посаді юриста у місцевих органах державної влади (обласні та районні державні адміністрації), органах місцевого самоврядування (обласні, міські, районні в містах, районні, сільські, селищні ради та їхні виконавчі комітети), органах юстиції (обласні, районні, міські управління юстиції, реєстраційна служба, виконавча служба, органи РАЦСу), апаратах місцевих і апеляційних судів, в інших державних органах та установах на посадах державних службовців категорії «В», на підприємствах усіх видів права власності.

У коледжі педагогічне навантаження виконують педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, відповідних кафедр юридичного факультету та загальноуніверситетських кафедр.

Під час навчання студенти додатково ознайомлюються зі специфікою роботи прокуратури, адвокатури, нотаріату та з іншими видами юридичної діяльності. Для проведення окремих занять чи лекційних курсів коледж залучає юристів-практиків.

Поглибленню теоретичних знань і формуванню у студентів практичних навичок сприяє навчальна та виробнича практика, яка проходить в органах місцевого самоврядування та в місцевих органах виконавчої влади, судових органах, органах юстиції, юридичних службах підприємств, установ і організацій Львова та області впродовж навчального семестру. Розкладом навчальних занять у Правничому коледжі передбачено окремий день тижня (як правило, понеділок або п’ятниця), в який студенти перебувають у місцях проходження практики.

Ступінь вищої освіти випускника Правничого коледжу – належна база для подальшого вдосконалення професійного рівня через поєднання практичної діяльності та навчання.

Студенти коледжу беруть активну участь у науковому, культурному, спортивному та самоврядному студентському житті Університету.

Випускники коледжу уже працюють в установах різних суспільних галузей, на керівних та інших посадах в органах юстиції, прокуратури, адвокатури, нотаріату, суду тощо. Серед випускників коледжу – науково-педагогічні працівники із науковими ступенями та/або вченими званнями, викладачі Університету та інших вищих навчальних закладів України.