Студенту

Розподіл студентів І курсу денної форми навчання по групах

Оголошення дл студентів  денної та заочної платної форми навчання (2015 року вступу)

На заcіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка, яке відбулось 06.06.2016, прийнято рішення про реалізацію Львівським національним університетом імені Івана Франка права, встановленого в абзаці 2 частини 7 статті 73 Закону України « Про вищу освіту» від 01.07.2014року.

Відповідно до цього законодавчого положення вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання  у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Згідно з пунктом 4.2. двостороннього договору про підготовку фахівців за освітньо -кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст виконавець (Львівський національний університет імені Івана Франка) може коригувати загальну вартість освітньої послуги не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, про що сторони укладають додатковий договір. Зразок такого додаткового договору, розробленого відповідними службами Університету, передбачає його підписання студентами які переведені на другий курс, а також здійснення ними оплати за навчання не пізніше ніж  до початоку наступного семестру.

Для студентів  Правничого коледжу, які продовжують навчання на другому курсі вартість навчання у 2016-2017 н.р.  становить:

  • для денної форми навчання 8379 грн. за рік(4189,5грн. за семестр)
  • для заочної форми навчання 4190 грн. за рік(20955грн. за семестр).

Відзначимо, що офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік становив 143,3% однак оплата за навчання для студентів Правничого коледжу зросла лише на 5%.