Коровяк Богдан Едуардович

Наукові інтереси

Цивільне право, Сімейне право, Господарське право

Курси

Публікації

  1. Коровяк Б.Е. Правова природа виплати гарантованої суми відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2015 р. Вип.4. С. 104-115.
  2. Коровяк Б.Е. Охорона власності прав вкладників неплатоспроможних банків на грошові кошти в іноземній валюті // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2016 р. Випуск 36. Том 1. С. 99-104.
  3. Співвідношення між засновницьким договором повного товариства та договором простого товариства // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В.Васьковського, Одеса, 16 травня 2014 року. – С. 120-123.
  4. Виникнення (набуття) права спільної часткової власності за договором простого товариства, як підстава державної реєстрації речових прав // Актуальні проблеми приватного права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова, Харків, 27 лютого 2015 року – С. 322-325.
  5. Захист прав учасників простого товариства на випадок третейського застереження // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 27 березня 2015 року – С. 210-212.
  6. Зміна правового режиму майна за договором простого товариства як умова реєстрації речових прав // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії», м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – С. 67-69.
  7. Гармонізація права Європейського союзу про гарантування вкладів фізичних осіб до законодавства України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права та правова держава», м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р.
  8. Охорона інтересів вкладників неплатоспроможних банків у разі внесення вкладу в іноземній валюті //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти», м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 року.
  9. Правова природа виплати гарантованої суми відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В.Васьковського (до 150-річчя від дня його народження), Одеса, 20-21 травня 2016 р. – С. 289-293

Біографія

Народився 25.03.1990 р. у м. Львові

У 2007 році закінчив ССЗШ № 53 з поглибленим вивченням іноземних мов.

У 2007 році вступив на юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, який закінчив у 2012 році здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» права, спеціальність правознавство.

У 2013 році поступив на аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю 12.00.03.

Адвокат.

Розклад