Галузь знань та спеціальність

Освітній рівень – Молодший спеціаліст (при вступі на 1 курс у 2017 році)

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право (денне навчання)

081 Право (заочне навчання)