Навчальний план

Галузь знань – 08 Право
Спеціальність – 081 Право

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністративне право України 18 18 1,1:1,1 Залік
Іноземна мова 72 0:4,5 Іспит
Конституційне право зарубіжних країн 18 18 1,1:1,1 Іспит
Кримінальне право України 54 54 3,4:3,4 Залік
Логіка 36 18 2,3:1,1 Іспит
Основи інформатики та ІТ 4 0,3:0 Залік
Трудове право України 18 18 1,1:1,1 Залік
Фізичне виховання 72 0:4,5 Залік
Філософія 18 18 1,1:1,1 Іспит
Цивільне право України 54 54 3,4:3,4 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністративне право України 48 32 3:2 Залік
Кримінальне право України 32 32 2:2 Іспит
Релігієзнавство 8 8 0,5:0,5 Залік
Римське приватне право 32 16 2:1 Залік
Сімейне право України 32 16 2:1 Залік
Соціологія 8 8 0,5:0,5 Залік
Трудове право України 32 32 2:2 Іспит
Цивільне право України 32 32 2:2 Іспит